asbest verwijderen

Asbest verwijderen 

Asbestsanering is een zorgvuldige aangelegenheid en een specialistische klus. V.D. CAMP Oss kan uw volledige asbesttraject uit handen nemen van A tot Z.

In bijna alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 gebouwd en of verbouwd zijn kan asbest bevatten. Sinds 1 juli 1993 is het gebruik van asbest ook verboden in Nederland. Veelal vormt asbesthoudende materialen geen risico voor de omgeving en de gezondheid, mits u met asbesthoudende materialen verstandig omgaat. Asbest is alleen schadelijk als het niet meer in een gebonden toestand verkeerd. Er wordt steeds vaker onderzoek gedaan naar asbest in gebouwen. Om veiligheidsredenen mag er alleen asbest verwijderd worden door gecertificeerde bedrijven.

V.D. CAMP Oss kan u helpen met de gehele procedure om er zorg voor te dragen dat asbest veilig wordt afgevoerd en kan u ondersteunen bij verplichte asbestonderzoeken en wij kunnen de asbestinventarisatieonderzoeken voor u uitvoeren, het regelen voor de benodigde vergunningen en u bij eventuele subsidieaanvragen begeleiden.

Meer weten over asbest? Neem contact op met V.D. CAMP Oss | 0412401605.


Inventarisatie
Een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest begint in de regel met een inventarisatie waarbij de risico’s op blootstelling van asbest in kaart wordt gebracht. Een asbestinventarisatierapport geeft duidelijkheid over een aantal onderdelen, zoals of er asbest in en rondom het gebouw, constructie of installatie aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de asbesthoudende stoffen zich bevinden en de conditie van het materiaal. V.D. CAMP Oss voert de onderzoeken met de grootste zorg uit met een goed opgeleid team voor diverse opdrachtgevers zoals overheden, scholen, woningbouwverenigingen, industrie en particulieren.


Inventarisatierapport
Uit het asbestinventarisatierapport blijkt waar in en rondom het gebouw, constructie of installatie asbest aanwezig is. In de rapportage moeten alle materialen en relevante bevindingen zijn vermeld en moeten betrekking hebben op het bouwwerk of een gedeelte van het bouwwerk. Indien men het vermoeden heeft dat er op niet direct waarneembare locaties asbest aanwezig is dient er een aanvullende inventarisatie uitgevoerd te worden. De inventarisatie en rapportage worden beide uitgevoerd conform de richtlijn Procescertificaat Asbestinventarisatie. De asbestverwijdering mag pas in gang gezet worden op het moment dat er een asbestinventarisatierapport aanwezig is en benodigde vergunningen verleend zijn.

Vergunningen
Indien er asbesthoudende materialen verwijdert dient te worden zal er altijd een vergunning bij de gemeente moeten worden aangevraagd. Ook het vergunningstraject kunnen wij voor u verzorgen. Daarnaast stellen wij zo nodig een sloopbestek, een saneringsplan en een kostenraming voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. V.D. CAMP Oss kan u in het gehele asbesttraject ondersteunen; van onderzoek tot aan de aanvraag van vergunningen en de daadwerkelijke sanering van asbest.

Asbest herkennen (Wat is asbest?)
Asbest zit o.a. in gevels, plafonds, golfplaten, schuren, garages en vloerbedekkingen. Asbest is herkenbaar door zijn vezelachtige structuur, losgebonden en hecht gebonden. Het is alleen schadelijk als het niet meer in een gebonden toestand is. Als u los asbest gaat verwerken, dan verschuiven de vezels zich. De kans dat u de deeltjes dan inademt is vrij groot. Deze los dwarrelende deeltjes zijn schadelijk voor uw gezondheid. Uiteindelijk blijft het herkennen van asbest zeer lastig. V.D. CAMP Oss kan voor u het vooronderzoek uitvoeren en u informeren of het materiaal, gebouw of constructie asbest bevat.

Asbest verwijderen
Indien u asbest in of om een gebouw, constructie of installatie aantreft, dient u dat aan uw eigen gemeente te melden. Zowel particulieren als bedrijven zijn dat verplicht. Op de gemeentelijke website kunt u terecht voor alle voorwaarden c.q. voorschriften.

Uiteindelijk blijft het verwijderen van asbest een specialistische en zorgvuldige aangelegenheid en V.D. CAMP Oss kan uw volledige asbesttraject uit handen nemen.
Veiligheid staat bij V.D. CAMP Oss hoog in het vaandel. Zodra alle benodigde papieren en vergunningen afgegeven zijn wordt na goedkeuring de sloopmelding door de gemeente afgegeven en kan er gestart worden met het verwijderen van asbest. Nadat de sanering heeft plaatsgevonden worden bij de betreffende instanties de werkzaamheden door ons afgemeld. Tevens zorgen we ervoor dat de gemeente op de hoogte wordt gesteld dat de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Het asbesthoudend materiaal wordt door ons afgevoerd.


Subsidie
In sommige gevallen is het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het afvoeren van asbest(daken) voor bedrijven, non-profit organisaties en particulieren. Voor afvoeren het van asbestdaken geldt per 1 januari 2016 een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. En vanaf 2024 zijn de asbest(daken) in Nederland volledig verboden om de gevaren van asbest voor omgeving en mens te beschermen en gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit houdt in dat particulieren, bedrijven en overige instellingen geen asbesthoudende daken meer mogen bezitten. De voorwaarde van deze regelingen zijn wel dat de asbest door een gespecialiseerd en erkend bedrijf worden uitgevoerd. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2019. De aanvraag kan niet vooraf ingediend worden. De aanvraag kan binnen een termijn van 6 maanden na de verwijdering van zes maanden ingediend worden.

Contact
Voor u vragen kunt u contact opnemen via mail, telefoon of kom gewoon een keer langs bij ons bedrijf....

v.d. CAMP Oss
Randmeer 18 | 5347 JW Oss
0412-401605 | 06-53939672

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DSC 0912 01
DSC 0911 01
DSC 0907 01

Vragen, opmerkingen, of wilt u informatie die u niet op onze website kunt vinden?
Neem dan contact met ons op, of loop bij ons binnen.
Wij staan u graag te woord.

BEDRIJFSGEGEVENS

v.d. CAMP Oss
Randmeer 18, 5347 JW ,Oss
0412-401605
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantoor geopend:
Ma t/m Vr. 07.00-18.00
Zaterdag   07.00-16.00
Zondag gesloten